Pertti Mustajoen lihavuuden hoitoon liittyvää tutkimusta

Tieteellisiä lihavuuden hoitoon liittyviä artikkeleita ulkomaisissa tiedelehdissä. Suomenkielisiä katsausartikkeleita Suomen lääkärilehdessä ja Duodecim-lehdessä.

Ohjaajana kahdelle lihavuuden hoitoa käsittelevälle väitöskirjalle: Tuula Pekkarinen Behavioral therapy, very-low-calorie diet and gastroplasty in the treatment of severe and morbid obesity in adults (Käyttäytymisterapia, erittäin niukkaenergiainen dieetti ja leikkaus sairaalloisesti lihavien hoidossa) 1999 ja Jarmo Kaukua Health-related quality of life in clinical weight loss studies (Terveyteen liittyvä elämänlaatu kliinisten laihdutustutkimusten yhteydessä) 2004