Lihavuusepidemian koko kuva – 2 980 000 ylipainoista

Ensimmäistä kertaa on mahdollista esittää maamme ylipainotilanne vauvasta vaariin ja mummuun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL – hoitaa hienosti hommansa. Se tuottaa tärkeää tietoa kansamme terveyden tilasta parhain mahdollisin menetelmin. Muutaman vuoden sisällä ovat ilmestyneet tuoreet ylipainoluvut kaiken ikäisistä suomalaisista (1,2,3).

Ylipainoiset

Yllä oleva kuva esittää kuinka monta prosenttia suomalaisista kussakin ikäryhmässä on ylipainoisia, eli henkilöitä joiden painoindeksi on 25 tai enemmän. Kuvassa on punainen katkoviiva 50 prosentin kohdalla. Silloin kun pylväät nousevat viivan yli, enemmän kuin puolet ikäluokasta on ylipainoisia. Tämä raja ylittyy jo 30 – 39 vuotiailla, ja sitä vanhemmilla pylväät ovat reilusti yli viivan.

Tilastokeskuksen tiedoista saadaan ikäryhmien väestöluvut, minkä avulla prosenteista voidaan laskea ylipainoisten määrät. Kun ynnätään kaikki ikäluokat yhteen, ylipainoisia Suomessa on 2,98 miljoonaa. Maamme väkiluku on 5,5 miljoonaa, heistä yli puolet eli 54,2 prosenttia on ylipainoisia.

Jos ollaan tarkkoja, aivan kaikilla painoindeksin 25 ylittävillä rasvakudosta ei ole liikaa.  Suuret lihakset lisäävät painoa. Vuosia sitten laskin suomen mestaruuden voittaneen jääkiekkojoukkueen pelaajien painoindeksit. Useimmilla 25 ylittyi, korkein indeksi oli 28,4.

Olettakaamme että maassamme on 30 000 lihastreenattua ihmisvartaloa, joiden rasvamäärä on normaali mutta painoindeksi koholla. Kun vähennämme heidät Suomen ylipainoisten luvusta, ylimääräistä rasvakudosta kantavien ylipainoisten määrä on 2,95 miljoonaa. Tämä muuttaa ”oikeasti” ylipainoisten prosenttiluvun 53,6:ksi.

Selvästi lihavat

Nykyisen tavan mukaan lihavuustutkijat ja monet lääkärit käyttävät sanaa lihava tarkoittamaan tilannetta, jolloin painoindeksi ylittää 30. Käytäntö aiheuttaa sekaannusta, koska yleiskielessä sanat ylipainoinen ja lihava tavallisesti tarkoittavat samaa. Siksi käytän usein selvyyden vuoksi ilmaisua selvästi tai reilusti lihava painoindeksistä 30 ylöspäin. Minusta se ei ole liioittelua, koska silloin 175 cm pituisella ihmisellä liikapainoa on vähintään 15 kiloa.

Alla oleva kuva näyttää reilusti lihavien osuuden eri ikäluokissa. Heitä on Suomessa 1,17 miljoonaa, väestöstä on runsas viidennes, 21,3 %.

Kuva paljastaa, kuinka jo nuorella iällä Suomen väestössä reilusti lihavien osuus on huomattava. Ikäluokan 18 -29 v pylväät merkitsevät 144 000 elämänsä alkutaipaleella olevaa nuorta aikuista, joiden painoindeksi ylittää 30. Seuraavassa ikäryhmässä jo joka viides on selvästi lihava, ja iän karttuessa heidän osuutensa kasvaa edelleen.

Lihavuussairaudet

Kun arvioidaan lihavuuden aiheuttamia sairauksia, tavallisesti verrataan normaalipainoisten ja painoindeksin 30 ylittävien ihmisten sairastumislukuja keskenään. Näin saadaan riskisuhde.

Riskisuhde 2 tarkoittaa, että lihavilla sairautta on kaksi kertaa eli 100 % enemmän kuin normaalipainoisilla. Riskisuhde 1,5 merkitsee puolitoista kertaa eli 50 % enemmän.

Liitän mukaan vielä taulukon lihavuuden aiheuttamista sairauksista. Luku sairauden perässä ilmoittaa riskisuhteen. Mitä aikaisemmin lihavuus kehittyy, sitä todennäköisemmin sairauksia ehtii elämän aikana syntyä.

***

Aina lihavuusepidemiasta puhuessani haluan korostaa, ettei ylipainon yleistymistä voida selittää yksittäisten ihmisten ominaisuuksilla. Me suomalaiset olemme samanlaisia kuin ennen lihavuuskäyrien karkaamista neljäkymmentä vuotta sitten.

Väestön lihominen johtuu valtavasti lisääntyneestä ruokatarjonnasta ja siitä johtuvasta lihottavien elintarvikkeiden kulutuksen lisääntymisestä.

Meidän perimämme vaihtelee paljon, ja lapsuuden aikana omaksutut tottumukset edelleen lisäävät erilaisuutta. Useimpien kohdalla kivikaudelta peräisin oleva ruokahalun säätely ei enää pysty vastustamaan ylirunsaan ruokatarjonnan houkutuksia. Tämän päivän ruokamaailmassa pärjäävät enää ne onnekkaat, jotka ovat vanhemmiltaan saaneet edulliset geenit ja lapsuuden.

 

Lähteitä

 1. Mäki P, Lehtinen-Jacks S, Vuorela N ym. Tilastotietoa lasten ylipainoisuuden yleisyydestä saatavilla yhä useammasta kunnasta. Suom Lääkl 2018;73:2336-41.
 2. Jääskeläinen T, Koponen P, Lundqvist A ym. Nuorten aikuisten terveys ja elintavat Suomessa – FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimuksesta tiiviisti 11, huhtikuu 2019.
 3. Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A ym. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017 tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

5 thoughts to “Lihavuusepidemian koko kuva – 2 980 000 ylipainoista”

 1. Tämä on silmin nähtävissä, kun liikkuu ihmisjoukoissa. Kalorilaskenta on tuonut ajatteluumme ja varsinkin kasvavien lasten vahempien huolen, että saavatko he riittävästi energiaa. Tämä on vienyt huomion ruoan ravintoarvosta ja antanut vallan myyntiorganisaatiolle sotkea ja jopa vähätellä tutkittua tietoa ja ravintosuosituksia. Nyt on alkamassa uusi aika, jossa ravintoa voi tarkastella sen todellisen ravintoarvon mukaan.

 2. Kiinnostavaa, että yli 80-vuotiailla (ja osin yli 70-vuotiailla) miesten ja naisten suhde selvästi lihavissa on muista ikäluokista poikkeava. Tarkoittaako tämä sitä, että selvästi lihavan miehen selviäminen korkeaan ikään on varsin epätodennäköistä, mutta naisille riski ei ole yhtä suuri? Tuskin miehet kuitenkaan rupeavat laihduttamaan. Tuleeko ero sydän- ja verisuonisairauksista?

 3. Aika pysäyttäviä lukuja. Jos on normaalipainoinen yli 18-vuotias mies ja sellaisena pysyy, kuuluu painonsa suhteen vähemmistöön koko lopun ikäänsä. Sama trendi alkaa naisilla 40-vuotiaana. Meidän ruoka- ja elinympäristö vaatii aika ison muutoksen lähivuosina, jotta tämä kehitys saataisiin kääntymään laskuun.

  Osaatko spekuloida miksi selvästi lihavien naisten osuus kasvaa vielä 70+ -ryhmässä ja miesten osuus laskee? Korjaako kuolema selvästi lihavia miehiä tässä vaiheessa erityisesti?

  1. Tuo selvästi lihavien iäkkäiden miesten pylväiden jyrkkä lasku pisti minunkin silmääni. Ikäluokassa 60-69 miehiä ja naisia on saman verran, mutta 80+ joukossa miehiä on enää puolta vähemmän kuin naisia. En ole missään nähnyt asiantuntijoiden tätä pohtivan. Itse päädyin samaan selitykseen kuin kaksi kommentoijaa. Miesten elinikä on muutenkin lyhyempi kuin naisten, ja miehillä lihavuussairaudet – diabeteksen lisätaudit, sydäninfarkti, aivohalvaus jne. – nopeuttavat kuolemaa enemmän kuin naisilla.

 4. Järkyttäviä lukuja. Pistää minut miettimään, että rohkeuteni ja energiani todellakin tarvitaan lihavien barrikadeille. Ei selittelemään tai estimään syitä tilanteeseen vaan tarjoamaan ratkaisuja. Haluan, että jokaisella ihmisellä on kansalaistaidoissaan tieto ja taito, jolla tunnistetaan kalorit. Ja haluan, että sanalle ”normaali” annetaan pari ehdotusta (normaali ateriarytmi, normaalikokoinen ateia, normaalikokoinen 10-vuotias). Haluan opettaa, että nälkä on vain tunne. Ja tunteenakin sellainen, johon vain hoikka voi luottaa. Se, mitä eniten haluan on, että jokaisessa pakkauksessa on teksti: kun syöt tämän tuotteen, saat yhteensä xxxx kaloria. Ei siis energiatiheysmittariston käyttöä, vaan suoraan sipsipussin ja kolmioleivän kylkeen tuo tieto. Senkin voisi sitten vielä tarkentaa ”eli puolet koko tämän päivän tarpeestasi”. Kiitos jälleen silmiä avaavasta kirjoituksesta. Tiesin tämän kyllä, mutta tämä tietojen kokoaminen auttoi huomaamaan melkein toivottomalta näyttävän tilanteen.

Comments are closed.